Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.
Trang chủ
Các Phòng Ban
Các đơn vị trực thuộc
Các tổ chức Chính trị - Xã hội
Tin Tức
Các chế độ BHXH-BHYT
Văn bản
Biểu Mẫu
Văn hóa nghệ thuật
BHXH Quảng Nam sơ kết 6 tháng đầu năm 2012 In E-mail
Thứ năm, 18/07/2012 - 01:27

Sáng ngày 16/7/2012, BHXH Quảng Nam tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012. Dự và chủ trì hội nghị có ông Phạm Văn Lại-Giám đốc BHXH tỉnh cùng các Phó Giám đốc và Trưởng, Phó các phòng chuyên môn; Giám đốc, Phó Giám đốc, chuyên viên BHXH các huyện, thành phố về dự.


Quang cảnh Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2012


Ông Phạm Văn Lại - GĐ BHXH  chủ trì Hội nghị

Từ đầu năm đến nay, mặc dù khối lượng công việc ngày càng khó khăn, áp lực nhiều tăng so với cùng kỳ năm 2011, nhưng nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, các ngành ở địa phương, BHXH tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh và phối hợp với các Sở, ban, ngành trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT tiếp tục đạt kết quả tốt như: tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 2060/UBND-VX ngày 11/6/2012 chỉ đạo các sở, ban, ngành, hội đoàn thể và UBND các huyện, thành phố tăng cường thực hiện chính sách BHYT và Công văn số 2318/UBND-VX ngày 28/6/2012 chỉ đạo các sở, ban, ngành, hội đoàn thể và UBND các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động nhân “Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam” nhằm tăng cường trách nhiệm, thực hiện nghiêm pháp luật về BHYT, tiến tới BHYT toàn dân. Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá chương trình phối hợp thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, đồng thời ký kết Chương trình phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN giai đoạn 2012 - 2017. Cùng với Sở Y tế phối hợp triển khai có hiệu quả công tác KCB BHYT cho các đối tượng tham gia BHYT tại tất cả các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh. BHXH tỉnh, BHXH các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục & Đào tạo, phòng giáo dục các địa phương, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp triển khai thực hiện công tác BHYT cho học sinh, sinh viên; củng cố mạng lưới y tế trường học nhằm chăm sóc tốt sức khẻo ban đầu cho các em ngay tại nhà trường.


Ông Phạm Ngọc Hà - PGĐ BHXH báo cáo trước Hội nghị

BHXH tỉnh đã chủ động tăng cường công tác quản lý, tích cực đưa ra nhiều biện pháp để tổ chức thực hiện, kết quả số đối tượng tham gia tăng 1.864 lao động với 138 đơn vị đăng ký tham gia mới. Thu BHXH, BHYT, BHTN được số tiền là: 650,306 tỷ đồng, đạt 49,26% so với kế hoạch thu được giao và tăng 30,92% so với cùng kỳ năm ngoái. Một số đơn vị có tỷ lệ thu cao là: Phòng Thu đạt 57,66%; BHXH Nông Sơn 49,47%; BHXH huyện Thăng Bình 48,04%,…Tuy nhiên, số nợ BHXH, BHYT, BHTN đến 30/6/2012 là 98,899 tỷ đồng (bằng 7,49% so với kế hoạch thu).

Trong 6 tháng đầu năm, BHXH tỉnh đã đã tiếp nhận và giải quyết 5.658 hồ sơ hưởng chế độ BHXH và trợ cấp khu vực cho đối tượng đúng quy định. Thẩm định, thanh toán 3 chế độ ốm đau, thai sản và nghỉ dưỡng sức cho 25.424 trường hợp với tổng số tiền là trên 35,533 tỷ đồng. Hợp đồng KCB BHYT với 35/35 cơ sở y tế công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh và 236 trạm y tế xã, phường, thị trấn. Phân cấp cho 14/18 BHXH huyện, thành phố ký hợp đồng, giám định, thanh quyết toán chi phí KCB BHYT với 15/35 cơ sở KCB BHYT tuyến huyện và y tế cơ quan. BHXH tỉnh và BHXH các huyện, thành phố hoàn thành việc giám định, thanh quyết toán chi phí KCB BHYT quý I/2012 và đang tiến hành giám định, thanh quyết toán chi phí KCB BHYT quý II đối với các cơ sở y tế có hợp đồng KCB BHYT; ước tính chi phí KCB BHYT 6 tháng đầu năm trên 176,844 tỷ đồng với 1.289.998 lượt người KCB.

Đến nay, toàn tỉnh đã in và cấp được 12.999 tờ bìa sổ BHXH và 404.123 thẻ BHYT cho người lao động theo quy định được trên 90% tờ rời đối với lao động thuộc quản lý của Văn phòng BHXH tỉnh và số lao động thuộc quản lý của 15/18 BHXH huyện, thành phố.

Đặc biệt, thực hiện thí điểm chủ trương của Chính phủ về việc chi trả lương hưu và trợ cấp qua hệ thống bưu điện, BHXH các huyện, thành phố và các phòng chuyên môn đã tích cực phối hợp với ngành Bưu điện thực hiện công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho hơn 30.802 đối tượng được đầy đủ, kịp thời, đúng lịch. Tổng số tiền đã chi trả 6 tháng đầu năm trên 389 tỉ đồng. Bên cạnh đó, BHXH tỉnh đã tổ chức 11 cuộc kiểm tra; trong đó kiểm tra 04 BHXH huyện về thực hiện công tác chuyên môn, 44 đơn vị sử dụng lao động và 03 cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh về thực hiện các quy định của pháp luật về công tác BHXH, BHYT. Qua các cuộc kiểm tra đã đề nghị truy thu số tiền là 68.019.987 đồng. BHXH tỉnh đã hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để tiến hành khởi kiện ra tòa đối với 01 doanh nghiệp cố tình chay ì trong việc trả nợ BHXH, BHYT. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại được thực hiện thường xuyên, không để tồn đọng, xử lý và giải quyết đơn thư theo đúng quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo và quy định của BHXH Việt Nam. Đến nay 100% BHXH các huyện, thành phố đã thành lập bộ phận “một cửa”, tiếp nhận và giải quyết 25.872 hồ sơ cho đối tượng. Tất cả hồ sơ đều được BHXH các huyện, thành phố, Phòng TNQLHS phối hợp các phòng chuyên môn giải quyết và trả đúng hẹn. Thực hiện sao lục hồ sơ lưu tại BHXH tỉnh cho 43 lượt đối tượng theo đúng trình tự thủ tục do BHXH Việt Nam quy định; tư vấn về chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho 895 lượt người đúng quy định.

Tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của BHXH tỉnh tiếp tục được triển khai thực hiện được đảm bảo; định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, viên chức không giữ chức vụ theo quy định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của BHXH Việt Nam. Cử 02 cán bộ, viên chức là Phó Giám đốc BHXH các huyện, thành phố tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính; 24 cán bộ, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên; 07 cán bộ kế toán BHXH tỉnh và BHXH các huyện, thành phố tham dự lớp bồi dưỡng Kế toán trưởng đơn vị nhà nước tại Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam. Tiến hành làm quy trình và bổ nhiệm 02 Phó Giám đốc BHXH cấp huyện và 01 Trưởng phòng chuyên môn thuộc BHXH tỉnh theo đúng quy định của BHXH Việt Nam. Thực hiện nâng lương định kỳ cho 25 cán bộ, viên chức và xét nâng lương trước thời hạn cho 16 cán bộ, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đúng quy định của BHXH Việt Nam,…

             Nhìn chung, 6 tháng đầu năm 2012, BHXH Quảng Nam đã tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn đạt được một số kết quả đáng kể, số thu đạt khá, đảm bảo tiến độ thu theo quy định, làm cơ sở phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch được giao năm 2012. Bên cạnh các mặt đạt được vẫn còn một số hạn chế nhất định, đó là:

-Nợ BHXH, BHYT, BHTN ước tính đến hết tháng 6 vẫn còn cao với số nợ  là 98,899 tỷ đồng (bằng 7,49% so với kế hoạch thu). Công tác mở rộng nguồn thu, phát triển đối tượng chưa tương ứng với tiềm năng hiện có của tỉnh. Việc khởi kiện các doanh nghiệp có số nợ lớn, kéo dài ra tòa án các cấp chưa được quan tâm đúng mức; 6 tháng đầu năm không có huyện, thành phố khởi kiện, BHXH tỉnh khởi kiện 01 đơn vị.

-Đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo, mặc dù được ngân sách nhà nước hỗ trợ 80% (trong đó, ngân sách trung ương hỗ trợ 50%, ngân sách tỉnh hỗ trợ 30%) kinh phí tham gia BHYT nhưng số người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh đến nay vẫn còn hạn chế với 72.202 người tham gia (tăng 34.574 người so với cuối năm 2011), chiếm 38% tổng số người thuộc diện phải tham gia.

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2012, 6 tháng cuối năm, Giám đốc BHXH tỉnh đề nghị các phòng chuyên môn, BHXH các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt một số công tác chủ yếu sau đây:

            1. Đôn đốc các đơn vị SDLĐ báo cáo biến động về lao động, quỹ tiền lương chính xác; trích nộp BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đầy đủ, kịp thời; tích cực thu hồi nợ đọng; mở rộng nguồn thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc, đảm bảo tiến độ thu hàng quý theo quy định nhằm đảm bảo thu đạt và vượt kế hoạch được BHXH Việt Nam giao, giảm nợ đọng cuối năm.                                                                                            

2. Kiểm tra, quản lý chặt chẽ công tác cấp, quản lý và sử dụng phôi sổ BHXH, thẻ BHYT đối với BHXH cấp huyện nhằm thực hiện tốt công tác in, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho đối tượng để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

3. Phối hợp với ngành Lao động, Thương binh và Xã hội và Liên đoàn lao động các cấp tiến hành thanh tra, kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động, nhất là các các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, về thực hiện chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động; đồng thời lập thủ tục khởi kiện từ 1 đến 2 đơn vị có số nợ đọng lớn, kéo dài để thu hồi nợ và đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

4. Phối hợp với ngành Bưu điện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH cho 100% đối tượng thụ hưởng được đầy đủ, đúng lịch và an toàn.

5. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, hướng dẫn hồ sơ thủ tục liên quan đến việc tham gia và giải quyết hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho các đơn vị sử dụng lao động, người lao động và nhân dân.

            Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Phạm Văn Lại - Giám đốc BHXH tỉnh đề nghị các phòng chuyên môn, BHXH các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt một số công tác chủ yếu, đó là: 

            Các phòng chức năng, BHXH các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác phối hợp với Ngành Giáo dục để triển khai công tác BHYT học sinh sinh viên năm học 2012-2013 được đảm bảo theo quy định.

            Giao cho Phòng Thu và BHXH các huyện, thành phố rà soát lại danh sách, tập trung đối chiếu những hộ đã mua thẻ BHYT để lên danh sách cấp thẻ BHYT 100% cho hộ cận nghèo, bắt đầu từ ngày 1/7-31/12/2012.

            Đề nghị Giám đốc, Trưởng các phòng chuyên môn tập trung rà soát đầy đủ các thủ tục liên quan Quyết định 1111, tuyệt đối không được đòi hỏi thêm bất cứ giấy tờ thủ tục phát sinh, trái với quy định của Quyết định 1111 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Phòng Giám định và BHXH các huyện, thành phố cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng thẻ BHYT tại các cơ sở KCB. Nhất là các cơ sở KCB tuyến xã, nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp mượn thẻ BHYT của người khác đi KCB; đồng thời, tăng cường kiểm tra các cơ sở KCB BHYT tuyến trung ương, tuyến tỉnh và tuyến huyện về công tác KCB. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp trong việc giám định, thanh quyết toán chi phí KCB BHYT để đảm bảo sử dụng hiệu quả và cân đối được quỹ KCB BHYT trên địa bàn tỉnh trong năm 2012,…


Lãnh đạo BHXH tỉnh đã trao tặng bằng khen cho 7 danh hiệu tập thể lao động xuất sắc


Trao tặng 11 bằng khen cho cá nhân đã hoàn thành tốt công tác

            Tại hội nghị này, thừa ủy quyền của BHXH Việt Nam, lãnh đạo BHXH tỉnh đã trao tặng 1 bằng khen tập thể, 11 bằng khen cho cá nhân và 7 danh hiệu tập thể lao động xuất sắc đã hoàn thành tốt công tác thu BHXH, BHYT, BHTN năm 2011. 
                                                                                                              Thanh Dũng

 


Tin mới:
Tin cũ:

 
< Trước   Tiếp >

Tuyên truyền

ISO 9001:2008
 
 

Lượt truy cập