Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.
Trang chủ
Các Phòng Ban
Các đơn vị trực thuộc
Các tổ chức Chính trị - Xã hội
Tin Tức
Các chế độ BHXH-BHYT
Văn bản
Biểu Mẫu
Văn hóa nghệ thuật
Luật BHYT, BHXH và các văn bản hướng dẫn thực hiện In E-mail
01/12/2014

 1/  Luật BHYT

+ Hướng dẫn luật BHYT

+ Hướng dẫn thực hiện BHYT (41 /2014/TTLT-BYT-BTC)

+ Quy định BHYT trong KCB

Phân tuyến CMKT (thay QĐ 23)

+ Hướng dẫn ĐKBĐ & Chuyển tuyến KCB BHYT

+ Hướng dẫn chuyển tuyến

+ Quy định chuyển tuyến giữa các cơ sở KCB

+ Danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT

+ Thông tư 40 về Danh mục thuốc tân dược

+ Hướng dẫn hồ sơ mời thầu mua thuốc

+ Biểu mẫu  

+ Quy định KCB biểu mẫu tư nhân

+ Luật BHYT năm 2008 số: 25/2008/QH12 (cũ)

+ Luật BHYT năm 2014 số: 46/2014/QH13 (sửa đổi)

+ Luật BHYT năm 2014 số: 46/2014/QH13 (Luật BHYT hợp nhất bản đủ)

 

 2/ Luật BHXH

+ Luật : 71/2006/QH11

+ Nghị định  Số: 152/2006/NĐ-CP

+ Thông tư  03/2007/TT-BLĐTBXH  (HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 152/2006/NĐ-CP)

+ Nghị định  Số: 190/2007/NĐ-CP

+ Thông tư  02/2008/TT-BLĐTBXH   (Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 190/2007/NĐ-CP)

+ Thông tư  19/2008/TT-BLĐTBXH    (Bổ sung TT 03/2007)

+ Nghị định  số: 127/2008/NĐ-CP

+ Thông tư  Số: 41/2009/TT-BLĐTBXH    (Bổ sung TT 03/2007)

+ Thông tư  Số: 32/2010/TT-BLĐTBXH    (Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP )

+ Nghị định  số: 100/2012/NĐ-CP    (Bổ sung Nghị định  số: 127/2008/NĐ-CP)

+ Thông tư  Số: 23/2012/TT-BLĐTBXH    (Bổ sung TT 19/2008)

+ Thông tư  Số: 04/2013/TT-BLĐTBXH    (Bổ sung TT 32/2010/TT-BLĐTBXH)

+ Luật BHXH số 58/2014/QH13

 3/ Luật Việc Làm

+ Luật số: 38/2013/QH13 (Luật việc làm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tin cũ:

 
< Trước

Tuyên truyền

ISO 9001:2008
 
 

Lượt truy cập