Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.
Trang chủ
Các Phòng Ban
Các đơn vị trực thuộc
Các tổ chức Chính trị - Xã hội
Tin Tức
Các chế độ BHXH-BHYT
Văn bản
Biểu Mẫu
Văn hóa nghệ thuật
Báo cáo: Kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng năm 2009 và phương hướng nhiệm vụ năm 2010 In E-mail
Thứ năm, 09/02/2010 - 13:20

Trong năm 2009, Ban Chấp hành Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam đã lãnh đạo, tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng đạt được những kết quả như sau:

A - KẾT QUẢ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG :

I. Lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan:

            Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch của BHXH Việt Nam giao năm 2009, ngay từ đầu năm Đảng uỷ đã lãnh đạo các chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên, cán bộ,  CCVC trong đơn vị quyết tâm thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

            Đến 31/12/2009, tổng số thu BHXH, BHYT (bắt buộc và tự nguyện) và bảo hiểm thất nghiệp là 522,82 tỷ đồng, đạt 105,2% kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Trong đó, thu BHXH, BHYT bắt buộc là 467,18 tỷ đồng; thu BHYT tự nguyện được 31,06 tỷ đồng, thu bảo hiểm thất nghiệp được 23,35 tỷ đồng và thu BHXH tự nguyện được 1,21 tỷ đồng. Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT kịp thời, trong năm đã in và cấp được 22.500 sổ BHXH và 550.000 thẻ BHYT. Đã triển khai các phần mềm quản lý nghiệp vụ và bàn giao cho BHXH các huyện, thành phố. Thành lập Ban chỉ đạo kiểm tra, nhập dữ liệu quá trình tham gia BHXH giai đoạn II vào phần mềm nghiệp vụ. Tiến hành phân cấp từng bước cho BHXH các huyện, thành phố in thẻ BHYT từ ngày 01/8/2009, in sổ BHXH từ ngày 01/9/2009 nhằm đảm bảo cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho các đối tượng tham gia được nhanh chóng, thuận lợi. 

            Tăng cường công tác quản lý tài chính, thực hiện tốt tiết kiệm trong chi tiêu. Công tác chi trả các chế độ BHXH, BHYT được thực hiện kịp thời, đúng chế độ quy định, quản lý tiền mặt chặt chẽ, không xảy ra tình trạng mất mác. Đến nay, đã chi trả các chế độ thường xuyên cho 20.300 đối tượng với tổng số tiền là 375,6 tỷ đồng.

Thực hiện tốt công tác giám định, thanh quyết toán chi phí KCB BHYT đối với các cơ sở KCB trên địa bàn tỉnh. Tổng chi phí KCB BHXH tỉnh phải thanh toán  là gần 200 tỷ đồng, bội chi quỹ KCB BHYT khoảng 50 tỷ đồng.

Công tác tiếp nhận và giải quyết các chế độ chính sách BHXH được thực hiện kịp thời, đúng quy định, đến 31/12/2009 đã tiếp nhận và giải quyết 7.389 hồ sơ hưởng chế độ BHXH và trợ cấp khu vực 1 lần cho đối tượng. Trong đó, hưởng BHXH hàng tháng là 1.310 hồ sơ, hưởng BHXH 1 lần là 6.079 hồ sơ.

 Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính với quy trình “một cửa” tại Phòng Tiếp nhận - quản lý hồ sơ, giảm thời gian giải quyết các hồ sơ hưởng chế độ BHXH, BHYT cho đối tượng. Đặc biệt là việc tiếp nhận và giải quyết chế độ BHXH ngay trong ngày cho đối tượng tại phòng TN-QLHS. Giải quyết chế độ 1 lần theo lịch ổn định cho BHXH huyện Điện Bàn là một cách làm mới tạo thuận lợi cho đối tượng, được đối tượng đồng tình hoan nghênh. Sau 01 năm thành lập, phòng Tiếp nhận - QLHS đã tiếp nhận và trả kết quả cho 19.076 lượt người, trong đó có 3.366 hồ sơ giải quyết trong ngày.

Tăng cường công tác kiểm tra thực hiện chính sách BHXH, BHYT theo kế hoạch. Đã tổ chức kiểm tra 07 BHXH huyện và 31 đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, đã uốn nắn kịp thời các sai sót từ cơ sở KCB, đơn vị SDLĐ, đơn vị trực thuộc trong việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, giải quyết tốt đơn thư khiếu nại tố cáo và tiếp công dân, không có đơn thư tồn đọng.

Ngoài ra, BHXH tỉnh tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ quản lý ở các phòng chuyên môn, BHXH các huyện, thành phố nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở đơn vị.

            II. Công tác xây dựng Đảng:

            1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng:

Để nâng cao nhận thức và giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên, CCVC trong ngành, ngay từ đầu năm Đảng uỷ đã trực tiếp chỉ đạo và tổ chức tốt công tác giáo dục chính trị cho cán bộ, đảng viên và CCVC trong đơn vị với các nội dung sau:

            Nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, Đảng uỷ đã tổ chức cho tất cả đảng viên ôn lại truyền thống lịch sử của Đảng, chỉ đạo cho Chi đoàn cơ quan tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Đảng uỷ đã tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị trong toàn thể cán bộ CCVC toàn ngành. 100% cán bộ, đảng viên, CCVC tham gia học tập, nghiên cứu Nghị quyết TW 9, học tập, nghiên cứu chuyên đề về tôn giáo và dân tộc, chuyên đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” do Tỉnh uỷ, Đảng uỷ Dân Chính Đảng tổ chức. Sau khi học tập, nghiên cứu chuyên đề, Đảng uỷ đã củng cố lại Ban chỉ đạo 06, xây dựng kế hoạch triển khai đến từng chi bộ cho các đảng viên thảo luận và viết bài thu hoạch đầy đủ, đảm bảo chất lượng. Sau khi viết bài, Chi bộ tổ chức họp tham gia ý kiến vào bản thu hoạch của từng đảng viên. Đồng thời, Đảng uỷ đã tổ chức cho Cán bộ, CCVC ngoài Đảng học tập chuyên đề, hướng dẫn viết thu hoạch, đăng ký phấn đấu gửi cho BCH các Đoàn thể theo hướng dẫn và xếp loại vào dịp cuối năm.

Đã triển khai học tập nội dung Chỉ thị số 34 của Ban Bí thư cho 02 lớp là Đảng viên và quần chúng theo hướng dẫn của Đảng uỷ Dân Chính Đảng. Qua học tập đã nâng cao được nhận thức cho Cán bộ, đảng viên, CCVC hiểu rõ âm mưu diễn biến hoàn bình của các thế lực thù địch về lĩnh vực tư tưởng, văn hoá.

            Nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, phụ nữ Việt Nam 20/10, Đảng uỷ đã chỉ đạo BCH Công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức sinh hoạt toạ đàm, văn nghệ và tổ chức giải cầu lông, bóng chuyền trong toàn ngành, tổ chức các trò chơi cho các chị em, tạo khí thế phấn khởi trong sinh hoạt và công tác cho cán bộ, CCVC của đơn vị. Công đoàn và Đoàn thanh niên đã tham gia thành công giải bóng đá do Đoàn Dân Chính Đảng Quảng Nam tổ chức, kết quả đã đoạt huy chương Bạc. Tham gia và đoạt giải B liên hoan nghệ thuật Thanh niên - Cán bộ, CCVC tỉnh Quảng Nam lần thứ 5…

            Nhân kỷ niệm 34 năm ngày giải phóng quê hương, giải phóng Miền nam thống nhất đất nước; Đảng uỷ, Ban Giám đốc tổ chức buổi sinh hoạt ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc qua các cuộc kháng chiến chống kẻ thù xâm lược, giành lại độc lập dân tộc.

Tổ chức kiểm điểm, đánh giá 40 năm thực hiện di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 03 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 2007-2009. Qua sơ kết, đã đánh giá được những mặt làm được và những tồn tại hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện để rút kinh nghiệm, khắc phục và đề ra phương hướng nhiệm vụ tiếp tục thực hiện cuộc vận động trong năm 2010.

            Ngoài ra, các chi bộ, tổ đảng tổ chức sinh hoạt hàng tháng đúng quy định. Qua sinh hoạt đã thông tin đến các đảng viên trong chi bộ bản tin nội bộ, phổ biến tình hình quốc tế, trong nước, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh.

            2. Công tác tổ chức xây dựng Đảng:

            Từ ngày 01/4/2009, đồng chí Bí thư Đảng uỷ có quyết định nghỉ hưởng chế độ hưu trí. Được sự thống nhất của Đảng uỷ Dân Chính Đảng Quảng Nam, Đảng uỷ BHXH tỉnh đã tiến hành lập thủ tục bổ sung nhân sự cho cấp uỷ, tổ chức bầu uỷ ban kiểm tra, nhằm tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng bộ. Ngoài ra, Thực hiện chủ trương sắp xếp lại các phòng chuyên môn theo Nghị định 94/CP của Chính phủ, Đảng uỷ BHXH tỉnh đã thành lập mới lại 02 chi bộ cho phù hợp nhiệm vụ chính trị của các đơn vị trực thuộc.

Thực hiện Kế hoạch số 42-KH/ĐU ngày 25/8/2009 của Đảng uỷ Dân Chính Đảng Quảng Nam về kiểm tra thi hành Điều lệ Đảng tại Đảng bộ. Đã tự kiểm tra và đánh giá rút kinh nghiệm những mặt làm được, chưa được trong việc thi hành Điều lệ Đảng tại Đảng bộ cơ quan theo Quy định 98/QĐ-TW và báo cáo Đảng uỷ Dân Chính Đảng để theo dõi, chỉ đạo.

Công tác sinh hoạt Đảng từ tổ đảng, chi bộ, Đảng uỷ, Đảng bộ đều được thực hiện đúng quy định của Điều lệ Đảng. Tăng cường công tác quản lý đảng viên, giữ gìn tốt khối đoàn kết trong toàn Đảng bộ.

Đảng uỷ đã triển khai tốt việc thực hiện Quy định 57/TW đến từng Chi bộ và đã thực hiện thường xuyên công tác bảo vệ nội bộ. Đã mở sổ theo dõi đảng viên về vấn đề chính trị nội bộ do đồng chí Bí thư Đảng uỷ trực tiếp quản lý.

            Trên cơ sở giới thiệu của chi đoàn và BCH Công đoàn, năm 2009 Đảng uỷ đã thẩm tra, lập thủ tục đề nghị Đảng uỷ DCĐ chuyển chính thức cho 01 đảng viên dự bị, kết nạp 03 đảng viên mới và đang tiến hành thẩm tra lý lịch 03 quần chúng ưu tú để đề nghị Đảng uỷ cấp trên chuẩn y kết nạp trong thời gian đến.

            100% đảng viên đóng đảng phí đầy đủ, đúng quy định, thực hiện tốt việc sinh hoạt với cấp uỷ nơi cư trú theo qui định 76, những đảng viên mới kết nạp đều được giới thiệu ngay về nơi cư trú sinh hoạt theo đúng quy định.

Đến 20/11/2009, toàn Đảng bộ đã hoàn thành việc phân loại đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng theo chỉ đạo của Đảng uỷ Dân Chính Đảng Quảng Nam. Để việc xếp loại đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng đạt yêu cầu, Đảng uỷ đã chỉ đạo BCH Công đoàn cơ quan sinh hoạt quần chúng tham gia góp ý xây dựng Đảng. Với tinh thần thẳng thắn, xây dựng, quần chúng đã tham gia nhiều ý kiến cho 13 đảng viên. Các ý kiến của quần chúng đã được Đảng uỷ thông báo đến Chi bộ và đảng viên được quần chúng góp ý để liên hệ kiểm điểm đánh giá cuối năm. Kết quả năm 2009, qua đánh giá xếp loại, Đảng uỷ Dân Chính Đảng Quảng Nam đã công nhận Đảng bộ BHXH tỉnh là đơn vị đạt danh hiệu TSVM, công nhận 10 đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó khen 01 đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 03 năm liền (2007-2009). Đảng uỷ BHXH tỉnh công nhận 33 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 01 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. Công nhận 08 Chi bộ đạt Trong sạch vững mạnh trong đó có 02 Chi bộ đề nghị công nhận TSVM tiêu biểu.

Ngoài ra, Đảng uỷ đang triển khai cuộc thi tìm hiểu 80 năm ngành tổ chức xây dựng Đảng theo kế hoạch hướng dẫn của Đảng uỷ Dân Chính Đảng.

3. Công tác kiểm tra Đảng:

            Thực hiện công tác kiểm tra theo Điều lệ Đảng và chương trình kiểm tra, giám sát, Đảng uỷ đã tiến hành kiểm tra 02 Chi bộ và giám sát 02 chi bộ trực thuộc, UBKT đã kiểm tra 02 Chi bộ và giám sát 02 Chi bộ. Nội dung kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ và UBKT chủ yếu tập trung kiểm tra đảng viên chấp hành, thực hiện Điều lệ Đảng, việc thu nộp đảng phí và kiểm tra chế độ sinh hoạt của chi bộ. Qua kiểm tra giám sát cho thấy các chi bộ, tổ đảng, đảng viên đều thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của Điều lệ Đảng, trích nộp đảng phí đầy đủ, không có đảng viên vi phạm. Mặt khác, các chi bộ cũng đã thường xuyên tự kiểm tra giám sát đảng viên chấp hành Nghị quyết của chi bộ đề ra.

Ngoài ra, Đảng uỷ cũng đã chuẩn bị hồ sơ, sổ sách cho Đoàn kiểm tra Đảng uỷ Dân Chính Đảng Quảng Nam, kiểm tra về công tác đảng vụ, tài chính đảng… Qua kiểm tra, Đoàn đã kết luận, cơ bản Đảng bộ BHXH tỉnh đã thực hiện tốt công tác này. Bên cạnh đó, vẫn còn một số sai sót nhỏ trong việc sinh hoạt Chi bộ, ghi chép biên bản Chi bộ, Đảng uỷ rút kinh nghiệm và chỉ đạo trong thời gian đến.

            III. Lãnh đạo hoạt động các đoàn thể:

            Đảng uỷ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể cơ quan tổ chức tốt các hoạt động của mình. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và thường xuyên giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ CCVC trong đơn vị. Tổ chức tốt các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào xây dựng cơ quan có đời sống văn hoá, phong trào văn nghệ, TDTT, phong trào xây dựng người cán bộ CCVC “trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu”…. Đến nay, Công đoàn đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ CCVC “trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu”, qua đó có 11 đoàn viên ở các Tổ công đoàn có thành tích xuất sắc được BCH Công đoàn biểu dương, khen thưởng.

Chi đoàn cơ quan tiếp tục duy trì tốt chế độ sinh hoạt trong đoàn viên, thanh niên; thực hiện thăm hỏi, động viên Mẹ VN anh hùng do cơ quan phụng dưỡng. Ngoài ra, Công đoàn, Đoàn thanh niên đã tổ chức học tập, nghiên cứu chuyên đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” cho quần chúng trong đơn vị, sau học tập, nghiên cứu viết thu hoạch chuyên đề theo chỉ đạo của Công đoàn viên chức, Đoàn Dân Chính Đảng Quảng Nam.

Chỉ đạo Đoàn thanh niên tổ chức Đại hội hết nhiệm kỳ. Qua Đại hội, đã bầu ra BCH khoá V, 2009-2011 gồm 05 đồng chí, đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy định.

            IV. Một số tồn tại, hạn chế:

            a. Về lãnh đạo nhiệm vụ chính trị.

            Đảng bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2009 tuy đạt được nhiều kết quả, nhưng chỉ tiêu thu BHYT tự nguyện đạt còn thấp, nguyên nhân là do các văn bản hướng dẫn thực hiện chậm ban hành, riêng HSSV và tự nguyện nhân dân đáo hạn lần này chỉ thu 03 tháng cuối năm, dẫn đến số thu thấp. Việc chấp hành luật BHXH ở một số đơn vị chưa nghiêm, tỷ lệ tham gia BHXH, BHYT thấp so với số lao động có mặt tại đơn vị… Bảo hiểm xã hội tự nguyện tuy đã triển khai thực hiện, song việc tham gia của người dân chưa nhiều vì công tác tuyên truyền đến tận cơ sở chưa đạt yêu cầu đề ra. Bên cạnh đó, do tác động của khủng hoảng kinh tế, lũ bão… nên đời sống của nhân dân gặp khó khăn, thu nhập thấp, không ổn định làm nên đối tượng tham gia BHXH tự nguyện còn hạn chế.

            Công tác quản lý thu BHYT tự nguyện ở một số địa phương chưa chặt chẽ, để xảy ra sai sót.

            Trong giải quyết chế độ BHXH vẫn còn gặp nhiều vướng mắc do trước đây khi duyệt cấp sổ BHXH sai chức danh, thời gian gián đoạn…Đơn vị giữ lại 2% để thanh toán chế độ ngắn hạn cho người lao động tại đơn vị nhưng vẫn còn chờ cơ quan BHXH quyết toán mới giải quyết, tạo áp lực cho việc xét duyệt các chế độ ốm đau, thai sản…

            Việc lạm dụng quỹ BHYT vấn có xảy ra ở một số cơ sở y tế có ký hợp đồng KCB.

            b. Về công tác xây dựng Đảng.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng chủ yếu là truyền đạt các Chỉ thị, Nghị quyết, còn việc năm bắt diễn biến, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, CCVC để có giải pháp định hướng tư tưởng thì chưa nhiều.

Về sinh hoạt Chi bộ tuy có đổi mới phương thức sinh hoạt nhưng chưa đầu tư sâu cho việc sinh hoạt chuyên đề sát với nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, vẫn còn một số đảng viên ngại phát biểu ý kiến, chưa mạnh dạn đấu tranh phê và tự phê bình góp ý trong sinh hoạt chi bộ.

Công tác phát triển đảng tuy đã hoàn thành kế hoạch, song vẫn có một số hồ sơ thời gian hoàn chỉnh thủ tục chậm.

Công tác kiểm tra, giám sát chủ yếu vẫn là kiểm tra, giám sát tại Chi bộ, việc giám sát để phát hiện ngăn ngừa các sai phạm của đảng viên (nêu có) để chấn chỉnh kịp thời vẫn là vấn đề khó.

c. Về lãnh đạo các đoàn thể.

Do có thay đổi về nhân sự chủ chốt của Đảng uỷ nên việc chỉ đạo Đại hội Đoàn thanh niên hết nhiệm kỳ chậm, hoạt động đoàn trong thời gian qua còn hạn chế.

Phong trào các đoàn thể duy trì tốt, song phong trào văn thể mỹ chưa duy trì thường xuyên.

B. NHẬN XÉT CHUNG.

Năm 2009, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam có sự chuyển giao cán bộ chủ chốt. Song với tinh thần đoàn kết thống nhất cao từ BCH Đảng bộ đến toàn thể đảng viên, sự phối kết hợp chặt chẽ giữa Đảng uỷ - Ban Giám đốc - các đoàn thể nên phong trào đã giữ vững, nhiều mặt phát triển, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ năm 2009. Đạt được kết quả trên là nhờ có sự lãnh chỉ đạo kịp thời của Ban Thường vụ, các ban và văn phòng Đảng uỷ Dân Chính Đảng Quảng Nam, sự nỗ lực tích cực của Đảng uỷ, Chi uỷ các Chi bộ, toàn thể Đảng viên, CCVC trong toàn Đảng bộ cơ quan BHXH tỉnh Quảng Nam.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên thì quá trình lãnh đạo của Đảng uỷ trong năm 2009 vẫn còn một số tồn tại, thiếu sót như đã nêu trên. Tập thể Đảng uỷ, các Chi uỷ và toàn thể đảng viên Đảng bộ sẽ tiếp tục khắc phục những hạn chế thiếu sót đó để phấn đấu thực hiện tốt hơn Nghị quyết, phương hướng nhiệm vụ trong năm 2010.

C. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2010.

Năm 2010 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, năm kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3.2.1930-3.2.2010), kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng quê hương và thống nhất đất nước, 120 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, 65 năm ngày quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam và kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Đặc biệt, trong năm 2010 là năm diễn ra đại hội Đảng bộ các cấp tiến đến Đại hội đại biểu Đảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ XI. Riêng đối với ngành BHXH, năm 2010 là năm kỷ niệm 15 năm ngày ngành lập ngành 16.2.1995-16.2.2010.

Với những ý nghĩa chính trị to lớn đó, Đảng uỷ Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2010 với những nội dung sau đây:

I. Chỉ tiêu phấn đấu năm 2010.

- Phấn đấu xây dựng Đảng bộ Trong sạch vững mạnh xuất sắc

- Phấn đấu xây dựng 08 Chi bộ trực thuộc đạt TSVM, trong đó có 02 Chi bộ đạt VMXS tiêu biểu.

- 95% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- 05% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Phấn đấu Công đoàn cơ sở BHXH tỉnh đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh trở lên.

- Phấn đấu Chi đoàn thanh niên BHXH tỉnh đạt danh hiệu Chi đoàn vững mạnh trở lên.

- Trong năm 2010, phấn đấu kết nạp 3-4 đảng viên mới.

II. Nhưng nhiệm vụ cụ thể của Đảng bộ trong năm 2010.

1. Về nhiệm vụ chính trị.

Thường xuyên tuyên truyền Luật BHXH, Luật BHYT, các văn bản hưỡng dẫn thực hiện để các đơn vị, người lao động và nhân dân nhận thức rõ về quyền lợi và nghĩa vụ nhằm mở rộng đối tượng tham gia, nhất là BHXH tự nguyện, BHYT tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp. Tăng cường quản lý đơn vị, quản lý lao động, tiền lương, tiền công đóng BHXH, BHYT. Đối chiếu, rà soát các loại hình doanh nghiệp, HTX để có phương án quản lý thu, đốc thu, kiểm tra thu, không để nợ tồn đọng. Phấn đấu thu đạt và vượt từ 3 - 5% kế hoạch BHXH Việt Nam giao năm 2010.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện hơn nữa quy trình tiếp nhận, giải quyết các loại hồ sơ tham gia và hưởng các chế độ BHXH, BHYT và trả kết quả tại phòng Tiếp nhận - QLHS đúng thời hạn. Đồng thời, có phương án phân cấp thêm một số nội dung giải quyết chế độ BHXH, BHYT cho BHXH các huyện, thành phố để giảm bớt khâu trung gian, tạo thuận lợi cho đối tượng.

Tập trung thực hiện công tác nhập dữ liệu quá trình tham gia BHXH của người lao động giai đoạn II, xử lý kịp thời sổ BHXH sai, sổ có thời gian vướng mắc để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Thu mới đến đâu tiến hành lập thủ tục cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đến đó.

Giải quyết đúng các chế độ  BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định của Luật BHXH, Luật BHYT. Đẩy mạnh công tác kiểm tra việc thực hiện các chế độ BHXH, BHYT đối với đơn vị trực thuộc, đơn vị SDLĐ và cơ sở y tế có hợp đồng KCB. Tăng cường các biện pháp chống lạm dụng quỹ BHYT một cách có hiệu quả nhất.

Tổ chức và quản lý tốt việc chi trả các chế độ BHXH cho đối tượng và quyết toán các chế độ ngắn hạn cho đơn vị SDLĐ giữ lại 2% theo quy định của Luật. Tăng cường quản lý chặt chẽ đại lý chi trả xã, phường, đại lý thu BHYT, phát hiện kịp thời để ngăn chặn các tiêu cực (nếu có) để khỏi gây ảnh hưởng đến quyền lợi của đối tượng thụ hưởng BHXH và người tham gia BHYT.

Làm tốt công tác quản lý tài chính, tài sản công, thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu, minh bạch, công khai tài chính theo quy định. Đảm bảo cân đối đáp ứng đúng, đủ các chế độ chính sách của Cán bộ, CCVC toàn ngành theo quy định của BHXH Việt Nam.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, sử dụng có hiệu quả các phần mềm BHXH Việt Nam chuyển giao để phục vụ kịp thời trong công tác chuyên môn ở các đơn vị trực thuộc, xây dựng Website của BHXH tỉnh.

Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, đội ngũ Cán bộ, CCVC, tiến hành quy hoạch theo các chức danh cán bộ quản lý đảm bảo đủ số lượng, chất lượng theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam, của Tỉnh uỷ và Đảng uỷ Dân Chính Đảng đúng thời gian quy định. Thực hiện tốt công tác tuyển dụng, bố trí, đề bạt, bổ nhiệm, điều động cán bộ đúng quy định, công khai, minh bạch. Tăng cường quản lý chất lượng Cán bộ, CCVC, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính, đảm bảo việc Cán bộ, CCVC phải thực hiện nghiêm nội quy, quy chế, quy tắc ứng xử, không được làm những việc pháp luật cấm. Tổ chức đánh giá thi đua trong toàn đơn vị kịp thời để động viên phong trào thi đua yêu nước. Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho Cán bộ, CCVC và LĐHĐ đúng quy định. Quản lý tài sản, có phương án bảo vệ trật tự an toàn cơ quan, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai, lũ lụt…

2. Về công tác xây dựng Đảng.

Tập trung lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong Cán bộ, đảng viên, CCVC, nắm bắt tình hình tư tưởng, những diễn biến về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên để có hướng giáo dục ngăn ngừa đối với những tư tưởng lệch lạc (nếu có). Tổ chức sinh hoạt truyền thống nhân các ngày lễ lớn trong năm 2010. tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Học tập và theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và phổ biến kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của ngành, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cấp trên đến cán bộ, đảng viên CCVC theo đúng kế hoạch, hướng dẫn.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị 10 của BCT, chú ý tập trung sinh hoạt theo chuyên đề gắn với nhiệm vụ chính trị của từng Chi bộ, lồng ghép sinh hoạt Chi bộ bằng việc phân công đảng viên tìm đọc các mẫu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những tấm gương sáng về học tập và làm theo đạo đức của Người. Các cấp uỷ Chi bộ luôn đưa nội dung quy định những điều đảng viên không được làm và những điều công chức không được làm cùng với quy tắc ứng xử của Cán bộ, CCVC ngành BHXH để mỗi đảng viên, công chức thường xuyên tự soi rọi lại mình nhằm phát huy việc làm tốt, chưa tốt để tu dưỡng, rèn luyện đạo đức phẩm chất. Duy trì tốt chế độ sinh hoạt chi bộ hàng tháng, đột xuất. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát đảng viên trong Chi bộ, thường xuyên chăm lo công tác đoàn thể và công tác phát triển đảng viên mới.

            Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ, chi uỷ và Uỷ ban kiểm tra, đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện một cách thường xuyên theo đúng Điều lệ và các văn bản hướng dẫn của UBKT cấp trên.

            Tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định.

            Thực hiện tốt việc thu nộp đảng phí, tổ chức và thực hiện tốt công tác đảng vụ của Đảng uỷ, chi bộ.

            3. Về công tác đoàn thể:

            Tiếp tục lãnh đạo đoàn thanh niên, công đoàn duy trì tốt hoạt động của đoàn thể, thường xuyên tổ chức tốt các phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, phong trào hành động cách mạng của đoàn viên thanh niên, nhất là phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2010, phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI để báo công với Đảng. Trước mắt, tổ chức đợt thi đua trong CCVC, ĐVTN lập thành tích chào mững kỷ niệm 15 năm thành lập Ngành BHXH (16/2), 80 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2), 35 năm giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3), 35 năm giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4), 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) và chào mừng đại hội hết nhiệm kỳ các chi bộ vào tháng 3/2010, đại hội lần thứ III Đảng bộ BHXH tỉnh vào tháng 5/2010.

            Công đoàn tiếp tục đẩy mạnh các phong trào xây dựng cơ quan văn hoá, xây dựng người cán bộ, công chức "Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu", phụ nữ "02 giỏi", thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, chăm lo lợi ích chính đáng cho cán bộ, CCVC. Đoàn thanh niên tổ chức tốt các phong trào thanh niên, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên, xét chọn giới thiệu cho các chi bộ, cho đảng uỷ những đoàn viên ưu tú để xét kết nạp Đảng.

            Công đoàn và đoàn thanh niên cần phối hợp chặt chẽ để thực hiện thường xuyên các hoạt động văn thể mỹ để tạo không khí sôi nổi, rèn luyện sức khoẻ trong cán bộ, CCVC. Phấn đấu mỗi đoàn thể năm 2010 đều đạt danh hiệu đơn vị vững mạnh trở lên.

            III. Giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ 2010

            Để đảm bảo triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ năm 2010, BCH Đảng bộ đề ra các giải pháp như sau:

            1. Đối với BCH Đảng bộ:

            - Duy trì thường xuyên chế độ lãnh đạo tập thể, định kỳ sinh hoạt BCH, sinh hoạt BCH mở rộng để đánh giá rút kinh nghiệm việc lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, cấp uỷ chi bộ, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên theo từng lĩnh vực được phân công.

            - Điều hành theo đúng quy chế hoạt động của BCH Đảng bộ, mối quan hệ giữa Đảng uỷ với Thủ trưởng cơ quan và BCH các đoàn thể trên cơ sở nguyên tắc cấp uỷ lãnh đạo về mặt chủ trương, Thủ trưởng đơn vị chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, kế hoạch và các nhiệm vụ chuyên môn cụ thể của Ngành.

            2. Đối với Ban Giám đốc và trưởng các phòng chuyên môn

            Để đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng uỷ, chi uỷ, sau khi có nghị quyết của Đảng uỷ, chi uỷ Thủ trưởng cơ quan và trưởng các phòng chuyên môn chỉ đạo triển khai thực. Định kỳ trong sinh hoạt Đảng uỷ, chi bộ, Thủ trưởng cơ quan, trưởng phòng đánh giá kết quả và dự kiến nhiệm vụ đến để cấp uỷ, chi bộ tham gia thảo luận, ra nghị quyết tổ chức thực hiện và xem đây là nội dung cơ bản để Đảng lãnh đạo một cách toàn diện nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

            Để đảm bảo hoạt động của Đảng uỷ, chi uỷ, Thủ trưởng đơn vị, trưởng phòng chuyên môn dành quỹ thời gian thích hợp cho sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chi uỷ, Đảng uỷ và sinh hoạt Đảng bộ. Ngoài ra, đề nghị Thủ trưởng đơn vị bố trí đủ nguồn kinh phí chi cho hoạt động Đảng kịp thời để Đảng uỷ chủ động tổ chức thực hiện các hoạt động trong Đảng bộ.

3. Đối với cấp uỷ các chi bộ

            Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp uỷ chi bộ đối với nhiệm vụ chính trị từng chi bộ một cách cụ thể, sâu sát hơn, phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn của từng phòng. Nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ, việc sinh hoạt chi bộ phải đảm bảo tính lãnh đạo, giáo dục, chiến đấu, . . . Cấp uỷ chi bộ phải tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, nhất là đảng viên mới kết nạp. Gắn sinh hoạt chi bộ với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, coi chi bộ là nơi rèn luyện, giáo dục để cán bộ, đảng viên tu dưỡng, trưởng thành. Thực hiện tốt công tác thông tin báo cáo để Đảng uỷ theo dõi chỉ đạo.

            4. Đối với BCH các đoàn thể

            Để lãnh đạo có hiệu quả công tác đoàn thể, năm 2010 định kỳ 06 tháng một lần BCH Đảng bộ sẽ làm việc với BCH các đoàn thể để nghe báo cáo, phản ánh tình hình hoạt động của đoàn thể mình, những thuận lợi, khó khăn, một số nhiệm vụ công tác trong thời gian đến để cấp uỷ có ý kiến thảo luận tập thể, quyết nghị các giải pháp để tạo điều kiện cho các đoàn thể hoạt động tốt hơn.

            Riêng năm 2010, BCH Đảng bộ sẽ có nghị quyết chuyên đề về công tác Đoàn và thanh niên để tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng uỷ đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên cơ quan.

                                                                            Đảng Bộ BHXH tỉnh Quảng Nam


Tin mới:
Tin cũ:

 
< Trước   Tiếp >

Tuyên truyền

ISO 9001:2008
 
 

Lượt truy cập